Remediation of arsenic-contaminated paddy soil by iron-modified biochar

Chuan WU, MengQian CUI, ShengGuo XUE, Wai Chin LI, Liu HUANG, XingXing JIANG, ZiYan QIAN

Research output: Contribution to journalArticlespeer-review

104 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Remediation of arsenic-contaminated paddy soil by iron-modified biochar'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases