Highly efficient photocatalytic hydrogen production performance for 2D/0D g-C3N4/Zn0.5Cd0.5S with g-C3Nas a transport medium for photogenerated charge carriers

Boyu ZHANG, Dingze LU, Zhennan WANG, Kiran Kumar KONDAMAREDDY, Min ZHOU, Ajit KHOSLA, Xinyu ZHANG, Yuhao ZHANG, Qiong WU, Yimei ZENG, Lihao XIE, Bang ZHAO, Jing LI, Tongtong YANG, Huiqing FAN, Wing Kei HO

Research output: Contribution to journalArticlespeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Highly efficient photocatalytic hydrogen production performance for 2D/0D g-C3N4/Zn0.5Cd0.5S with g-C3Nas a transport medium for photogenerated charge carriers'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds