Formation and distribution of methylmercury in sediments at a mariculture site: A mesocosm study

Peng LIANG, Cheung-Lung LAM, Zhang CHEN, Hong-Sheng WANG, Jian-Bo SHI, Sheng-Chun WU, Wen-Xiong WANG, Jin ZHANG, Hailong WANG, Ming Hung WONG

Research output: Contribution to journalArticlespeer-review

6 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Formation and distribution of methylmercury in sediments at a mariculture site: A mesocosm study'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences