Digital teaching portfolio in higher education: Examining colleagues' perceptions to inform implementation strategies

Wai Tsz Ricci FONG, Chi Kin John LEE, Chun-yen CHANG, Zhonghua ZHANG, Chiu Yee Alexandra NGAI, Cher Ping LIM

Research output: Contribution to journalArticlespeer-review

22 Citations (Scopus)
Filter
Teaching Development Grants (TDG)

Search results