עקרונות הפיקוח (רגולציה) במשק החשמל

Asher TISHLER, Chi Keung WOO

Research output: Contribution to journalArticlespeer-review

Abstract

משק החשמל במדינות רבות בעולם עובר בשנים האחרונות שינויים מהותיים הנובעים מהמעבר של מדינות שונות ממשק חשמל מפוקח למשק חשמל תחרותי ומההכרח לצמצם באופן ניכר ומהיר את ייצור החשמל על ידי טכנולוגיות המשתמשות בפחם וגז טבעי, ולהגדיל באופן ניכר את השימוש בטכנולוגיות "ירוקות" שונות המשתמשות בשמש, רוח, אצות וכו' כמקור האנרגיה לייצור חשמל. השינויים הללו נתקלים בקשיים רבים הנובעים מכך שהמעבר למשק חשמל תחרותי איננו מביא לתוצאות הצפויות (מחיר חשמל נמוך יותר ו/או אמינות אספקת חשמל גבוהה יותר), לפחות לא עד עתה, ואילו עלות ייצור חשמל על ידי טכנולוגיות "ירוקות" גבוהה בהרבה מעלות ייצור חשמל על ידי שימוש בפחם, גז טבעי ודלק נוזלי. ביוני 2003 החליטה ממשלת ישראל לבצע שינוי מבני (רפורמה) במשק החשמל הישראלי. שינוי זה אמור, בשלבים הראשונים, לבזר את משק החשמל לארבעה מקטעים: ייצור, הולכה, חלוקה ואספקה. בשלב הסופי אמורים מקטעי הייצור והאספקה להיות מופרטים ותחרותיים, בעוד ששירותי הולכת וחלוקת החשמל יישארו תחת פיקוח, אך יאפשרו גישה חופשית לכל הגופים המעוניינים להשתמש ברשתות אלו. למעשה, ממשלת ישראל איננה מצליחה לבצע את תכניתה ומאריכה בכל שנה מחדש את מעמדה של חברת החשמל כמונופול אנכי מפוקח. מאמר זה מפתח את כללי הפיקוח (רגולציה) הנדרשים למשק החשמל הישראלי אם יישאר בזמן הקרוב במסגרת של מונופול אנכי או יהפוך, כפי שהממשלה מעוניינת, למשק חשמל תחרותי. מסקנותינו הן שבמשק הישראלי לא מתקיימים כיום התנאים ההכרחיים להצלחת דה-רגולציה במשק החשמל. לכן, נראה לנו שרצוי לקיים היום בישראל פיקוח מתאים על חברת החשמל כמונופול אנכי. כלומר, יש להחליף את הפיקוח הקיים ב"פיקוח מותנה ביצועים" ( PBR - Performance-Based Regulation) לתקופה של 10-5 שנים. במידה שבתום תקופה זו ניתן יהיה להראות על ידי ניתוח עלות תועלת שדה-רגולציה של משק החשמל הישראלי היא כדאית, יש ליישמה בצורה מבוקרת.
The world electricity industry has been undergoing significant changes due to the ongoing transition from a regulated to a competitive market structure in several countries and the increasing need to employ "green" technologies in electricity generation. Thus far, deregulation has not yielded the expected outcomes (lower electricity prices and/or more reliable supply of electricity), while the costs of producing electricity using "green" technologies are still much higher than those associated with technologies that use coal or natural gas. In June 2003, the Israeli government decided to reform the Israeli electricity industry, which was then dominated by the Israel Electric Corporation (IEC), a government-owned vertically integrated electric utility. The first stage of the planned reform was to divide the Israeli electricity industry into four segments: generation, transmission, distribution and customer service. At the final stage of the reform, the generation and customer service segments of the market were to be deregulated and privatized, leaving the transmission and distribution (T&D) segments, which were to provide open access to all end-users, regulated. However, the Israeli government has done nothing to initiate the reform and continues to annually reaffirm IEC's position as a regulated vertically integrated monopoly. This paper presents two scenarios for the Israeli electricity market: the regulated framework, with IEC remaining a vertical monopoly, and the partially deregulated and privatized regime to which the Israeli government aspires. We find that the essential conditions for successful deregulation do not yet prevail in the electricity market in Israel and, hence, recommend replacing the current regulatory regime with performance-based regulation (PBR), which is more suitable for regulating a vertical monopoly, for a period of 5—10 years. If by the end of this period it is possible to show, using cost-benefit analysis, that deregulating the Israeli electricity market is feasible, steps should be taken to carefully implement such deregulation. Copyright © 2010 Israeli Economic Association.
Original languageOther
Pages (from-to)77-97
JournalThe Economic Quarterly
Volume57
Issue number1
Publication statusPublished - Mar 2010

Citation

Tishler, A., & Woo, C. K. (2010). עקרונות הפיקוח (רגולציה) במשק החשמל. The Economic Quarterly, 57(1), 77-97.

Keywords

  • Alt. title: Principles of regulation in electricity markets